چشم‌انداز حسابداری و حسابرسی (JACC) - فرایند پذیرش مقالات